Mẫu đơn xin nghỉ việc, thôi việc mới nhất


Notice: Undefined offset: 2 in /home/yvoagunahosting/public_html/duan600.vn/wp-content/plugins/vncrawl-spin/run.php on line 111

Notice: Undefined offset: 2 in /home/yvoagunahosting/public_html/duan600.vn/wp-content/plugins/vncrawl-spin/run.php on line 111
Mẫu đơn xin nghỉ việc/thôi việc bao gồm các Nội dung về người viết đơn, đơn vị công tác, lý do xin nghỉ việc và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Mẫu đơn xin ghỉ việc : Mẫu 1

Bản cỏ thể download mẫu đơn xin nghỉ việc tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Hà Nội, ngày …… tháng…… năm ……

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

 Kính gửi:  –  Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………………………………………………………-  Phòng Hành chính nhân sự Công ty ………………………………………………………………………… Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………………… CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………………………… Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………..Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………………………………………………Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tôi đã bàn giao công việc cho: ……………………………..Bộ phận:……………………………………………………..Nội dung các công việc được bàn giao : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Trưởng bộ phận  NGUYỄN VĂN A Người làm đơn  NGUYỄN VĂN B

Mẫu đơn xin ghỉ việc : Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………….Chức vụ:.. ………………………………………….Bộ phận ……………………………………………….Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày …… tháng…… năm …….Lý do …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tôi đã bàn giao công việc cho: …………………………..Bộ phận ………………………………….Các công việc được bàn giao……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chânthành cảm ơn.

Trưởng bộ phận                                                                                            Người làm đơn

Mẫu đơn xin ghỉ việc : Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………Hiện đang công tác tại:……………………………………………………………………………….Tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi xin nghỉ việc vì lý do:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ tiếp tục làmviệc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cũng như tài sản lại cho ngườiquản lý trực tiếp của tôi là ông/bà ……………………………………………………………….Tôi xin chân thành cám ơn!

…., ngày….. tháng…..năm……Người làm đơn

Mẫu đơn xin ghỉ việc : Mẫu 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi :………………………………………………………………………..Họ và tên: ……………………………………………………Chức vụ:……………………………………………Đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………..Thời gian đã làm việc tại Công ty : ……………………………………………………………………………Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại:…………………………………………………………………………Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày:………………………………………………………………………….Ý kiến của người quản lý trực tiếp :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Ý kiến của Phòng NS: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Ý kiến của Giám đốc điều hành : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………, Ngày…….. tháng…….. năm 20……Người Xin phép              Trưởng bộ phận                Phòng NS             Giám đốc điều hành

Mẫu đơn xin ghỉ việc : Mẫu 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………………………………………………Trưởng phòng Hành chính nhân sựTôi tên là: ………………………………………….. …………………………………………Bộ phận : ………………………………………….. ………………………………………….Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc Công ty chấp thuận cho tôi đượcThôi việc kể từ ngày …/…/…Lý do xin Thôi việc:……………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………………………. ………………………………………….. …………..Tôi thực hiện việc báo trước là ……. ngày, kể từ ngày làm đơn.Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho:………………………………………. ……..Bộ phận:……………………………………. ………………………………………….. ……..Tôi rất hài lòng vì thời gian được làm việc cho Công ty. Cảm ơn Ban Giám đốcCông ty đã hỗ trợ và giúp đỡ.Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và giải quyết.Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …Người làm đơnTrên đây là top 5 mẫu đơn xin nghỉ việc hay và mới nhất được DỰ ÁN 600 tổng hợp và sưu tầm, hi vọng những mẫu đơn xin nghỉ việc này có thể giúp ích được cho các bạn. chân thành cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *