• VỀ CHÚNG TÔI:

Thành lập năm 2012 DUAN600 sử dụng môi trường internet để giúp độc giả tìm kiếm các thông tin và thuật ngữ liên quan đến pháp luật giúp cho độc gia có thể tra cứu tìm hiểu các thông tin về pháp luật nhanh chóng và đơn giản

Giải pháp của DUAN600 là cộng thê giá trị gia tăng và hệ thống văn bản pháp luật, tạo môi trường chia sẻ thông tin pháp lý cùng thảo luận và tra cứu những vấn đề liên quan đến pháp luật

  • SỨ MỆNH CỦA DUAN600

Cung cấp đến độc giả nhưng bài viết thông tin về pháp luật việt nam một cách chính xác và chi tiết nhất.

Kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam.

Giúp độc giả loại bỏ rủi ro pháp lý, tra cứu các thuật ngữ pháp luật nhanh chóng.

Kết nối các luật sư giỏi đến với nhưng khách hàng có nhu cầu.

  • ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch và định hướng phát triển trong tương lại là trở thành công cụ tìm kiếm thông tin về pháp luật lớn nhất Việt Nam, ngoài ra chúng tôi muốn đưa thêm nhiều định nghĩa giải thích các vấn để xung quanh cuộc sống của chúng ta một cách chi tiết dễ hiểu.

https://startup.vnexpress.net/startup-viet-2022/thong-tin/du-an-600-3617.html