Máy Tính Online

Công cụ máy tính online nhằm hỗ trợ người dung dễ dàng thực hiện những phép toán từ cơ bản đến phức tạp

Tính năng chính của máy tính online

 • Tính toán các phép tính cộng, trừ, nhân, chia
 • Tính các hàm cos, sin, tan, cot…
 • Tính căn bậc 2, căn bậc 3 hoặc cao hơn.
 • Tính số mũ.
 • Tính log.
 • Tính giây thừa.
 • Tính phần trăm.

Đặc biệt bạn có thể xem lại lịch sử tính toán trước đó nếu nghi ngờ có sai sót gì đó.

Các tính năng nhỏ khác bạn có thể cần

 • Tính phân số.
 • Tính trung bình.
 • Tính tuổi.
 • Tính ngày.
 • Tính chỉ số cơ thể (BMI).

Đổi đơn vị lường

Đa số chúng ta đều được học về các đơn vị đo lường từ thời đi học nhưng nếu không dùng thường xuyên nhiều người vẫn hay lẫn lộn giữa các đơn vị, đặc biệt khi đổi đơn vị các số lớn hoặc số lẻ, bạn có thể nhầm lẫn hoặc tính sai. Cung cụ đổi đơn vị đo dưới đây có thể giúp ích cho bạn rất nhiều, bao gồm:

 • Đổi đơn vị chiều dài: M, Cm, Km…
 • Đổi đơn vị khối lượng: Tấn, tạ, Kg, g…
 • Đổi đơn vị diện tích: ha, m2, km2…
 • Đổi đơn vị năng lượng: J/h, W, kW…
 • Đổi đơn vị bộ nhớ máy tính: KB, MB, GB…