Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

 
 
 

Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

 
 

Ý nghĩa các biểu tượng ghi trên biển chỉ dẫn là gì?

 
 
 

Trong các loại nhiên liệu dưới đây, loại nhiên liệu nào giảm thiểu ô nhiễm môi trường?

 
 
 

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 
 

Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

 
 
 

Biển số 1 có ý nghĩa gì?

 
 
 

Biển nào báo hiệu “Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách”?

 
 
 

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

 
 
 
 

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

 
 

Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp?

 
 
 

Người nhận hàng có các quyền gì dưới đây?

 
 
 

Khi điều khiển xe ô tô rẽ trái ở chỗ đường giao nhau, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?

 
 

Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

 
 
 
 

Khi tham gia giao thông trên đoạn đường không có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ từ trên 100 km/h đến 120 km/h, người lái xe phải giữ khoảng cách an toàn với xe đang chạy liền trước tối thiểu là bao nhiêu?

 
 
 

Trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm bạn phải đi ở làn đường nào?

 
 
 
 

Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

 
 
 
 

Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào?

 
 
 

Người điều khiển xe mô tô phải giảm tốc độ và hết sức thận trọng khi qua những đoạn đường nào dưới đây?

 
 
 
 

Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

 
 
 

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

 
 

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

 
 
 

Biển này có ý nghĩa gì?

 
 
 

Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” dưới đây, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không?

 
 

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 
 
 

Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?

 
 
 
 

Các biển báo này có ý nghĩa gì?

 
 
 

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

 
 
 

Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

 
 

Biển nào sau đây là biển “Dốc lên nguy hiểm”?

 
 

Gặp biển báo này người lái xe phải xử lý thế nào?

 
 

Khái niệm “đỗ xe” được hiểu như thế nào là đúng?

 
 

Gương chiếu hậu của xe mô tô hai bánh, có tác dụng gì trong các trường hợp dưới đây?

 
 
 
 

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 
 
 

Question 1 of 35