Luỹ kế là gì? Công thức tính lũy kế và các vấn đề liên quan

Luỹ kế là gì? Công thức tính luỹ kế ra sao? Luỹ kế giá trị thanh toán là gì? Công thức tính luỹ kế giá trị thanh toán như thế nào? Khấu hao luỹ kế và Lỗ luỹ kế được hiểu như thế nào cũng như công thức tính lỗ lũy kế ra sao? Sẽ được chúng tôi tổng hợp trong bài viết này.

Trong lĩnh vực kinh doanh, người ta thường nhắc nhiều về thuật ngữ luỹ kế, tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được cụ thể về thuật ngữ này. Thuật ngữ này dù xuất hiện nhiều trong lĩnh vực kinh doanh nhưng dù không hoạt động trong lĩnh vực này thì bạn cũng nên biết về nó để có thể làm chủ tài chính, thu nhập của mình một cách tốt nhất.

Hôm nay, qua bài viết này, DUAN600 sẽ cùng tìm hiểu xem luỹ kế là gì và những kiến thức cơ bản xoay quanh luỹ kế.

LUỸ KẾ LÀ GÌ? CÔNG THỨC TÍNH LUỸ KẾ

LUỸ KẾ LÀ GÌ? CÔNG THỨC TÍNH LUỸ KẾ
LUỸ KẾ LÀ GÌ? CÔNG THỨC TÍNH LUỸ KẾ

Luỹ kế là gì?

Luỹ kế được hiểu là luỹ tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau hay còn được hiểu là số liệu tổng hợp trước đó được đưa vào tính toán tiếp trong phần hạch toán tiếp theo.

Luỹ kế có tên tiếng anh là Cummulative

Ví dụ: số nợ tháng 3 là 4 triệu, số nợ tháng 4 là 5 triệu, nếu số nợ tháng 3 chưa được trả thì sẽ được cộng luỹ tiến vào tháng 4. Vậy số nợ tổng cho đến tháng 4 sẽ là 7 triệu.

Công thức tính luỹ kế

Luỹ kế được tính theo công thức sau:

Lũy kế = Phát sinh trong kỳ + Lũy kế các tháng trước

Ví dụ:

Tài khoản chứng khoán có 30 triệu. Lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu trên quý như sau:

Quý 1: 3 triệu

Quý 2: 4 triệu

Quý 3: 2 triệu

Quý 4: 1 triệu

Vậy luỹ kế cả năm được tính là: 3+4+2+1= 10 triệu

LUỸ KẾ GIÁ TRỊ THANH TOÁN 

LUỸ KẾ GIÁ TRỊ THANH TOÁN 
LUỸ KẾ GIÁ TRỊ THANH TOÁN

Luỹ kế giá trị thanh toán là gì?

Luỹ kế giá trị thanh toán bao gồm luỹ kế thanh toán tạm ứng và luỹ kế thanh toán khối lượng. 

Công thức tính luỹ kế giá trị thanh toán

Lũy kế giá trị thanh toán = Lũy kế thanh toán tạm ứng + Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành. Trong đó:

  • Lũy kế thanh toán tạm ứng = giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước – Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này
  • Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành = Số tiền đã thanh toán khố lượng hoàn thành đến cuối kì trước + Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này.

KHẤU HAO LUỸ KẾ VÀ LỖ LUỸ KẾ

Khấu hao luỹ kế là gì? 
Khấu hao luỹ kế là gì?

Khấu hao luỹ kế là gì? 

Khấu hao được hiểu là thuật ngữ chỉ sự thu hồi dần giá trị tài sản cố định đã đầu tư.

Khấu hao luỹ kế được hiểu là tổng khấu hao của năm này và nhiều năm trước nữa cộng lại.

Lỗ luỹ kế là gì? 

Lỗ lũy kế được hiểu là sự suy giảm về tài sản ( thuật ngữ này được hiểu là giá trị ghi trên sổ sách nhiều hơn giá trị thu hồi thực tế của tài sản đó ). Như vậy, khi có sự suy giảm giá trị tài sản ta cần ghi nhận một khoản lỗ luỹ kế.

Ví dụ: Một doanh nghiệp mua máy móc thiết bị cho việc sản xuất giấy với thời gian khấu hao là 6 năm nhưng tới năm thứ 5 tài sản khấu hao đã hết giá trị sử dụng. Như vậy trong thời gian sử dụng tài sản đã hao mòn nhanh hơn so với cách tính khấu hao => Như vậy, một khoản lỗ luỹ kế đã tồn tại.

Công thức tính lỗ luỹ kế:

Công thức tính lỗ luỹ kế:
Công thức tính lỗ luỹ kế:

Lỗ lũy kế = Giá trị trên sổ của CGU – giá trị thu hồi của CGU.

Trong đó:  CGU là một khối đơn vị sinh ra tiền

Hạch toán các khoản lỗ lũy kế:

  • Trong một mô hình giá gốc được áp dụng thì lỗ lũy kế được xác định như sau:

Nợ = chi phí của lỗ lũy kế được xác định bằng lãi hoặc lỗ dựa trên số tài sản đó.

  • Trong mô hình được thực thi thì lỗ lũy kế được ghi nhận như sau:

Nợ = thặng dư được đánh giá lại hoặc là nguồn vốn trên tài sản có ( khi tính cần lưu ý đến chi phí khấu hao ).

Lưu ý: Một số trường hợp có thể đảo ngược tình thế của lỗ luỹ kế. Cụ thể, chỉ có thể đảo ngược trong trường hợp một số chỉ số làm cho lỗ luỹ kế có thể giảm và hoàn toàn nhập về lỗ luỹ kế.

KẾT LUẬN

Qua bài viết này, chúng tôi đã thông tin đến bạn những kiến thức cơ bản về luỹ kế cũng như các công thức tính luỹ kế, lỗ luỹ kế,.. Hy vọng những kiến thức này sẽ hỗ trợ bạn trong học tập cũng như công việc một cách hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn còn thắc mắc về vấn đề này nhé. 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *