Doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần chuẩn nhất

Doanh thu thuần là gì? Doanh thu thuần tiếng Anh là gì ? Phân biệt doanh thu thuần và doanh thu ròng cũng như tổng doanh thu? Phân biệt doanh thu thuần và lợi nhuận cũng như doanh thu? Cách tính doanh thu thuần chuẩn nhất?

Đây là những thuật ngữ rất phổ biến trong kinh doanh và buôn bán nhưng liệu bạn có hiểu đúng những thuật ngữ không? Nếu còn mơ hồ về Doanh thu thuần là gì thì hãy theo dõi bài viết để có thêm kiến thức về nó nhé!

Doanh thu thuần là gì? Doanh thu thuần tiếng Anh là gì ?

Doanh thu thuần là gì?
Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại.

Download phần mềm miễn phí tại: Vạn Kiếm Quy Tông

Hay chúng ta có thể hiểu đơn giản hơn Doanh thu thuần là khoản chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu.

Doanh thu thuần là hay còn gọi là doanh thu thực hay doanh thu trước thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lưu ý:  Doanh thu thuần thực sự chưa phải là lợi nhuận nhé các bạn.

Doanh thu thuần tiếng Anh là gì ?

  • Doanh thu thuần tiếng Anh là Net revenue.
  • Lợi nhuận tổng tiếng Anh có nghĩa là  Gross profit.
  • Doanh thu tổng tiếng Anh là Gross revenue.

Công dụng của doanh thu thuần là gì?

Công dụng của doanh thu thuần là gì? 
Công dụng của doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần được sử dụng để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được đánh giá bằng việc doanh nghiệp nhân được lỗ hay lãi để xác định phương hướng kinh doanh lại trong thời gian sắp tới. Doanh thu thuần là một trong những yếu tố tiên quyết để xác định kết quả của hoạt động của công ty như thế nào. Công thức để xác định được kết quả hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn – Chi phí quản lý kinh doanh.

Phân biệt doanh thu thuần và doanh thu ròng

Chúng ta rất dễ nhầm lẫn về những khái niệm như tổng doanh thu, doanh thu ròng và doanh thu thuần này nếu không tìm hiểu về nói một cách kỹ càng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ một trong những khái niệm dễ gây nhầm lẫn nhất đó là:

Phân biệt doanh thu thuần và doanh thu ròng
Phân biệt doanh thu thuần và doanh thu ròng

Phân biệt doanh thu thuần và doanh thu ròng?

  • Doanh thu ròng là thuật ngữ dùng để chỉ sự chênh lệch của tổng doanh thu từ các nguồn liên quan tới thu nhập của hoạt động và phi hoạt động và tổng tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kể cả hoạt động hành chính, bảo trì đầy đủ, thuế và thanh toán thay thế,nhưng trừ các khoản trích lập khấu hao, các khoản lãi và phí và tiền lãi  hoạt động phi tiền mặt và các khoản chi phí khác từ nợ.
  • Công thức tính doanh thu ròng.

Doanh thu ròng = (thu nhập từ bán hàng và các dịch vụ khác + thu nhập tài chính) – (chi phí bán hàng + chi phí tài chính + chi phí quản lý + thuế + thanh toán thay thế) + các khoản khấu hao + thanh toán lãi vay + tiền lãi hoạt động tiền mặt.

Phân biệt doanh thu thuần và lợi nhuận cũng như doanh thu

Phân biệt doanh thu thuần và lợi nhuận cũng như doanh thu 
Phân biệt doanh thu thuần và lợi nhuận cũng như doanh thu “PROFITS”. On white with drop shadow.

Phân biệt doanh thu thuần và lợi nhuận?

Đây là 2 thuật ngữ cực kỳ dễ gây hiểu lầm cho chúng ta. Nhưng các bạn phải biết rằng Doanh thu thuần và lợi nhuận là 2 thuật ngữ khác nhau hoàn toàn nhé.

Vậy cách tính lợi nhuận như thế nào?

  • Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp,…
  • Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước trong kỳ.

Lưu ý: Khi lợi nhuận trước thuế > 0 thì doanh nghiệp lãi. Ngược lại, nhỏ hơn 0 thì doanh nghiệp lỗ.

Phân biệt doanh thu thuần và doanh thu?

Doanh thu còn được gọi là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, là tổng giá trị các sản phẩm dịch vụ bán ra được xem là tiêu thụ nhân với đơn giá sản phẩm và cộng các khoản phụ thu khác.

Doanh thu = Tổng giá trị sản phẩm bán ra * Đơn giá sản phẩm + Các khoản phụ thu khác.

Doanh thu thuần là doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( Doanh thu) trừ cho các khoản giảm trừ doanh thu như thuế xuất khẩu, nhập khẩu…

Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Cách tính doanh thu thuần chuẩn nhất

Cách tính doanh thu thuần chuẩn nhất
Cách tính doanh thu thuần chuẩn nhất

Theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì doanh thu thuần được xác định bằng công thức như sau:

Doanh thu thuần =doanh thu tổng thể – chiết khấu bán hàng – hàng bán bị trả lại – giảm giá hàng bán – thuế gián thu

Lợi nhuận trước thuế = doanh thu thuần – các khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí doanh nghiệp

Lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế – số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước trong kỳ
Có 2 trường hợp:
  • Nếu lợi nhuận sau thuế > 0 thì doanh nghiệp lãi.
  • Nếu lợi nhuận sau thuế < 0 thì doanh nghiệp lỗ.

Ví dụ:

Giả sử Chuỗi khách sạn Hưng Ý có doanh thu trị giá 1.000.000 USD/ năm. Tuy nhiên, chuỗi này có chương trình giảm giá cho Tour học sinh, sinh viên trị giá 30.000 USD trong suốt cả năm. Chuỗi Khách sạn cũng hoàn trả 10.000 USD cho những người không hài lòng về dịch vụ trong cùng thời gian. Do đó, doanh thu thuần của chuỗi khách sạn là:

Doanh thu thuần = 1.000.000 – 30.000 – 10.000 = 960.000 USD

Hoặc:

Giả sử Công ty Hưng Thịnh co doanh thu là 200.000 USD/năm trong năm 2017. Nhưng trong năm này công ty này thực hiện chính sách chiết khấu thương mại trực tiếp trên hóa đơn cho khách hàng là 10%, và công ty bị trả lại số hàng là 20.000 USD.
Kết quả doanh thu thuần của MS VietNam sẽ là:
Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Chiết khấu thương mại – Hàng bán bị trả lại = 200.000 – 10% * 200.000 – 20.000 = 160.000 USD.
Vậy doanh thu thuần của công ty Hưng Thịnh năm 2017 là 160.000 USD.

Kết luận

Trên đây là tất cả những thông tin có liên quan đến doanh thu thuần là gì? Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có cái nhìn chính xác, đầy đủ hơn về doanh thu thuần và những vấn đề liên quan đến doanh thu thuần như cách tính cũng như phân biệt nhưng thuật ngữ tương tự dễ gây hiểu lầm. Chúng tôi với mong muốn các bạn có thể vận dụng được những kiến thức này trong thực tế để đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất và tránh được những sự hiểu lầm không đáng có. Chúc các bạn thành công và hãy tiếp tục theo dõi những bài viết của chúng tôi.

Chân thành cảm ơn bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *