Doanh nghiệp FDI là gì? Đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam?

Doanh nghiệp FDI là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam? Vai trò của doanh nghiệp FDI? Luật đầu tư 2014 đã tạo ra những điều kiện thuận lợi nào cho doanh nghiệp FDI? Cách thức thành lập doanh nghiệp FDI theo Luật đầu tư 2014?

Trên đây là một số câu hỏi được nhiều người quan tâm, nếu bạn cũng đang quan tâm về doanh nghiệp FDI thì không nên bỏ qua bài viết này, mời tham khảo bài viết của công ty chúng tôi

Doanh nghiệp FDI là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam?

 

Doanh nghiệp FDI là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam?
Doanh nghiệp FDI là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam?

a. Doanh nghiệp FDI là gì?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam đối với loại hình doanh nghiệp FDI chưa có sự định danh thực sự rõ ràng. Theo đó, theo nghĩa tiếng anh thì doanh nghiệp FDI được hiểu là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (Foreign Direct Investment).

Theo Luật Đầu tư 2005 phân loại doanh nghiệp FDI bao gồm:

Doanh nghiệp FDI do nhà đầu tư nước ngoài thành lập nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Doanh nghiệp FDI là doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, hoặc mua lại, sáp nhập.

Luật đầu tư 2005 đã hiết hiệu lực, còn theo Luật Đầu tư 2014 lại không đề cập trực tiếp loại hình doanh nghiệp FDI, tại khoản 17 Điều 3 thì loại hình doanh nghiệp fdi này được luật đầu tư 2014 đề cập một các khái quát như sau: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế mà  có nhà đầu tư nước ngoài là cồ đông hoặc thành viên”.

Do đó, có thể hiểu doanh nghiệp FDI là các doanh nghiệp mà có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, tuy nhiên vốn đầu tư của bên nước ngoài không phân biệt tỉ lệ góp vốn là bao nhiêu

doanh nghiệp FDI là gì?
doanh nghiệp FDI là gì?

Doanh nghiệp FDI bao gồm:

– Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

– Doanh nghiệp liên doanh giữa các đối tác trong nước và nước ngoài.

Loại hình doanh nghiệp FDI khá phổ biến trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, nhờ laoij hình doanh nghiệp FDI này mà Việt Nam đã tiếp thu được rất nhiều các công nghệ hiện đại đối với các ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước như điện tử, viễn thông, dầu khí,…Ngoài ra nhờ nguồn vốn từ nước ngoài và các công nghệ hiện nđại hay phương thức kinh doanh tiên tiến đã giúp các doanh nghiệp trong nước đổi mới công nghệ và chất lượng để cạnh tranh theo kịp với các doanh nghiệp FDI. Như vậy, có thể nói rằng loại hình doanh nghiệp FDI đã góp phần to lớn giúp đất nước ta phát triển vững mạnh hơn.

b. Đặc điểm doanh nghiệp FDI ở Việt Nam

Đặc điểm doanh nghiệp FDI ở Việt Nam
Đặc điểm doanh nghiệp FDI ở Việt Nam

Trước tiên, doanh nghiệp FDI của Việt Nam phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và các doanh nghiệp FDI này phải chịu sự quản lý của nhà nước, đối với laoij hình doanh nghiệp này sẽ có thời hạn trong vòng 50 năm đến 70 năm, có nghĩa là khi hét thời hạn nêu trên các doanh nghiệp FDI phải giải thể hoặc chuyển lại cho phía Việt Nam

Một doanh nghiệp FDI  thường không chỉ thuộc phần sở hữu của mỗi nước Việt Nam mà nó còn có thể thuộc phần sở hữu của các công ty đa quốc gia khác. Do đó, nó không hoàn toàn chỉ phụ thuộc phụ thuộc khuôn khổ pháp lý của nước ta thôi. Tức là quyền quản lý doanh nghiệp FDI sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn giữa các bên, các doanh nghiệp FDI sẽ có sự tham gia trực tiếp quản lý của bên nước ngoài, Tuy nhiên, vì doanh nghiệp FDI  được đầu tư vào Việt Nam thì sẽ là pháp nhân của Việt Nam, dẫn đến việc ra đời, hoạt động của doanh nghiệp FDI này sẽ chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam.

Hành trình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam hơn 30 năm đã gắn liền với hội nhập quốc tế của nền kinh tế và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Do đódoanh nghiệp FDI đã trở thành nhân tố vô cùng quan trọng và là nhân tố không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam. Doanh nghiệp FDI không chỉ là môi trường nhằm phát huy nội lực để thực hiện các công cuộc đổi mới, mà các doanh nghiệp FDI còn là cơ sở để chuyển nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp FDI là nhân tố hứa hẹn có thể giúp nước ta tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Vai trò của các doanh nghiệp FDI

Vai trò của các doanh nghiệp FDI
Vai trò của các doanh nghiệp FDI

Ngoài việc  doanh nghiệp FDI góp phần không nhỏ đối với sự tăng trưởng kinh tế của nước ta thì các doanh nghiệp FDI này còn đóng các vai trò quan trọng đối với việc hình thành và vận hành những mô hình hay những đường lối kinh tế mới.

Một số vai trò tích cực của doanh nghiệp FDI cụ thể:

  • Vì nguồn đầu tư của doanh nghiệp FDI là người nước ngoài điều hành và quản lí vốn của doanh nghiệp FDI nên người nước ngoài có trách nhiệm cao, ngoài ra mô hình quản lý của họ chuyên nghiệp.
  • Đảm bảo tối ưu nguồn vốn FDI
  • Với mô hình hoạt động của doanh nghiệp FDI, có thể khai thác được nhiều nguồn tài nguyên như khoáng sản và đặc biệt là nguồn nhân công trẻ và dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn nên dễ dành mở rộng được quy mô sản xuất
  • Nâng cao được chất lượng và năng suất, ngoài ra giá thành được giảm xuống đáng kể
  • Tránh được hàng rào của các nước tiếp nhận đầu tư về bảo hộ mậu dịch, phí mậu dịch
  • Doanh nghiệp FDI giúp lưu thông tiền tệ dễ dàng và khai thác được nguồn vốn từ nước ngoài
  • Các doanh nghiệp FDI tiếp thu được tiếp thu được kính nghiệm quản lí kinh doanh của người nước ngoài và các công nghệ hiện đại của họ thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài
  • Nhiều doanh nghiệp Fdi thì cơ hội việc làm của lao động của nước ta càng nhiều, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng tốc độ về tăng trưởng kinh tế dẫn đến nâng cao được đời sống của người dân.
  • Do phải cạnh tranh với doanh nghiệp FDI, nên việc này thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao được chất lượng và đổi mới công nghệ, và giảm giá thành sản phẩm

Luật Đầu tư 2014 đã tạo ra những điều kiện thuận lợi gì cho doanh nghiệp FDI

Luật Đầu tư 2014 đã tạo ra những điều kiện thuận lợi gì cho doanh nghiệp FDI
Luật Đầu tư 2014 đã tạo ra những điều kiện thuận lợi gì cho doanh nghiệp FDI

Qua trên có thể thấy, doanh nghiệp đoang vai trò vô cùng quan trọng đối với nước ta, dó đó để giúp việc đầu  tư của nước ngoài vào Việt Nam một cách dễ dàng thì Luật đầu tư 2014 đã tạo ra các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp FDI. Cụ thể như sau:

+ So vi Lut Đu tư 2005 thì theo Điều 37 của luật đầu tư 2014 thì thi hn đối với việc cp Giy chng nhn đu tư được rút ngn:

Trong năm ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Còn đối với các dự án khác sẽ là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ.

+ Đi vi doanh nghip FDI thì phm vi áp dng Giy chng nhn đăng ký đu tư

Trước kia, hầu hết các dự án đầu tư có vốn nước ngoài dù ít hay nhiều đều cũng cần phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, Luật Đầu tư 2014 khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nên chỉ còn yêu cầu nhà đầu tư xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án mà người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và dự án của doanh nghiệp FDI tuy nhiên chỉ những dự án mà người nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ.
Các dự án có vốn FDI dưới 51% vốn điều lệ thì sẽ không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Lut Đu tư 2014 hiện nay ch điu chnh d án đu tư: 
tức là Luật Đầu tư 2014 chỉ điều chỉnh đối với các dự án đầu tư, còn đối với việc thành lập doanh nghiệp thì sẽ do Luật Doanh nghiệp điều chỉnh, cụ thể luật đầu tư đã tách nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ra khỏi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hiện nay là giấy chứng nhận đầu tư). Như vậy, giy chng nhn đăng ký đu tư hiện gi ch ghi nhn đối với thông tin v d án đu tư.

+ To điu kin thun li đối với các D án đu tư trong nước:
dự án của nhà đầu tư trong nước chỉ cần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là đủ,  sẽ không phải thực hiện thủ tục đối vớii việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và doanh nghiệp

Cách thức thành lập doanh nghiệp FDI

Cách thức thành lập doanh nghiệp FDI
Cách thức thành lập doanh nghiệp FDI

a. Về cơ quan cấp phép.

Việc thành lập doanh nghiệp FDI,  trước hết phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyển cấp giấy sẽ còn tùy thuộc vào vị trí mà doanh nghiệp FDI đăng ký trụ sở chính, cơ quan có thẩm quyền cấp Giaays chứng nhận đăng kí đầu tư có thể là Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh

b. Về thời gian cấp phép

Thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thông thường thời gian sẽ kéo dài hơn so với những quốc gia khác trong khu vực.

Kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng thì tổng thời gian mà doanh nghiệp FDI xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là khoảng 15 ngày làm việc. Tuy nhiên do Cơ quan có thẩm quyền cần thời gian để tiến hành tham vấn các cơ quan ban ngành liên quan đối với dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp FDI trước khi tiến hành cấp nên phép thời gian thực tế để xin cấp giấy có thể kéo dài hơn 15 ngày.

c. Các bước để thành lập doanh nghiệp FDI:

Các bước để thành lập doanh nghiệp FDI
Các bước để thành lập doanh nghiệp FDI

Để thành lập doanh nghiệp FDI, khách hàng cần tiến hành thực hiện hai bước dưới đây:

Bước 1: Nộp giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời gian thực hiện đối với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan có thẩm quyền là 15 ngày làm việc bắt đầu tính kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lến cơ quan đó, thời gian thực tế có thể hơn 15 ngày.

Để tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ đánh giá tính khả thi và tính hợp pháp của Dự án đầu tư này dựa trên các vấn đề sau đây:

– Mặt pháp lý bao gồm: các cam kết của nước ta khi gia nhập WTO, Luật đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật có liên quan khác

– Khả năng về tài chính, tức là dự kiến về vốn đầu tư, nguồn nhân lực phục vụ thực hiện dự án đầu tư và cơ sở vật chất  tại Việt Nam.

Bước 2: Sau khi khách hàng nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải tiến hành thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp FDI.

Như vậy, qua bài viết xoay quanh về doanh nghiệp FDI, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn, nếu còn băn khoan về các vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ cho công ty chúng tôi để được hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *