Mức vốn pháp định của các doanh nghiệp bảo hiểm là bao nhiêu?

Vốn pháp định là số vốn tối thiểu cần phải có để thành lập một công ty kinh doanh do pháp luật quy định với một số ngành nghề cụ thể, trong đó có ngành kinh doanh bảo hiểm. 

Vậy mức vốn pháp định của các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây duan600.vn xin được chia sẻ quy định về mức vốn pháp định khi hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua bài viết dưới đây.

von phap dinh cua doanh nghiep bao hiem nhan tho

Xem thêm:
Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ là bao lâu?

I. Mức vốn tối thiểu để thành lập công ty bảo hiểm có được pháp luật quy định không?

Căn cứ vào điều 63 Luật kinh doanh bảo hiểm, quy định về điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động như sau:

von phap dinh cua doanh nghiep bao hiem nhan tho

Như vậy, nếu bạn muốn thành lập công ty bảo hiểm thì đảm bảo phải có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo như quy định của Chính phủ.

II. Mức vốn pháp định của công ty bảo hiểm phi nhân thọ là bao nhiêu?

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và những nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc vào loại hình bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm phi nhân thọ gồm có: Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa và đường sắt; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm hàng không; Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; Bảo hiểm trách nhiệm; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm nông nghiệp.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP:

von phap dinh cua doanh nghiep bao hiem nhan tho

III. Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là bao nhiêu?

Bảo hiểm nhân thọ là loại hình nghiệp vụ bảo hiểm phòng cho trường hợp người được bảo hiểm gặp các rủi ro, sự cố tai nạn.

Bảo hiểm nhân thọ bao gồm: Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư;Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm hưu trí.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP:

von phap dinh cua doanh nghiep bao hiem nhan tho

 

IV. Mức vốn pháp định của công ty bảo hiểm sức khỏe là bao nhiêu?

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm phòng cho trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn, thương tật, ốm đau, bệnh tật hay chăm sóc sức khỏe được công ty bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận như trong hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm này bao gồm: Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định Nghị định 73/2016/NĐ-CP: Mức vốn pháp định của các doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam.

V. Mức vốn pháp định của chi nhánh bảo hiểm ở nước ngoài là bao nhiêu?

von phap dinh cua doanh nghiep bao hiem nhan tho

Chi nhánh nước ngoài là các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân và được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khi thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Những điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.
 • Có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại lãnh thổ Việt Nam.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đó đóng trụ sở chính đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý và giám sát các hoạt động của chi nhánh nước ngoài.
 • Có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của chi nhánh tại Việt Nam.
 • Nguồn vốn thành lập chi nhánh nước ngoài phải hợp pháp và không được sử dụng tiền vay hay nguồn ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Doanh nghiệp phải có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế cho đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Khoản 4 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP có quy định:

von phap dinh cua doanh nghiep bao hiem nhan tho

VI. Mức vốn pháp định của các doanh nghiệp tái bảo hiểm là bao nhiêu?

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho một doanh nghiệp bảo hiểm khác, bao gồm cả doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài và tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài khi kinh doanh tái bảo hiểm thì phải đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ Tài chính quy định.

Kinh doanh tái bảo hiểm gồm:

 • Chuyển một phần trách nhiệm nhận bảo hiểm cho một hay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác.
 • Nhận lại một phần hay toàn bộ trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác.

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP có quy định:

von phap dinh cua doanh nghiep bao hiem nhan tho

VII. Mức vốn pháp định của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là bao nhiêu?

Căn cứ vào khoản 6 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP có quy định:

von phap dinh cua doanh nghiep bao hiem nhan tho

– Tổ chức Việt Nam hay cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 6 nghị định 73/2016/NĐ-CP:

von phap dinh cua doanh nghiep bao hiem nhan tho

– Các tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định 73/2016/NĐ-CP và các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp nước ngoài được các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam.
 • Có trên 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm.
 • Không vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về hoạt động môi giới bảo hiểm tại quốc gia nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 3 năm liền kề ngay trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Trên đây là những thông tin về mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Mong rằng những chia sẻ này của Giải pháp Bảo Hiểm  và duan600 sẽ hữu ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *