Thu nhập chịu thuế là gì? Các nội dung liên quan đến thu nhập chịu thuế?

Thu nhập chịu thuế là gì? Phân biệt giữa thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế? Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân? Tại sao thu nhập phải chịu thuế? Thu nhập chịu thuế dựa trên văn bản quy định như thế nào ? Các điều khoản quan trọng đối với thu nhập chịu thuế? Trách nhiệm và quyền lợi của thu nhập chịu thuế là gì? Vai trò của thu nhập chịu thuế đối với nhà nước và cá nhân?

Nếu bạn đang quan tâm về các vấn đề liên quan đến thu nhập chịu thuế, vậy hãy tham khảo bài viết vô cùng bổ ích của chúng tôi 

THU NHẬP CHỊU THUẾ LÀ GÌ? CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THU NHẬP CHỊU THUẾ?

THU NHẬP CHỊU THUẾ LÀ GÌ? CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THU NHẬP CHỊU THUẾ?
THU NHẬP CHỊU THUẾ LÀ GÌ? CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THU NHẬP CHỊU THUẾ?

1. Thu nhập chịu thuế là gì?

Thu nhập chịu thuế ( hay còn được gọi là taxable income) được hiểu là phần thu nhập của một cá nhân hay phần thu nhập của công ty sau khi đã tiến hành khấu trừ đi toàn bộ các khoản chi phí hợp lý, có nghĩa là các khoản chi phí được khấu trừ theo quy định của luật thuế thu nhập. Sau đó, Cơ quan thuế  sẽ dựa vào phần thu nhập đã khấu trừ này để tính số thuế thu nhập, chứ không phải cơ quan thuế dựa vào tổng thu nhập để tính số thuế.

Các khoản tiền lương, tiền công cũng như các khoản thu nhập  khác mà cá nhân nhận được này, được quy về là  khái niệm thu nhập cá nhân, tuy nhiên thu nhập cá nhân này vẫn bị đánh thuế từ phía cơ quan Nhà nước. Vậy, thuế thu nhập cá nhân là số tiền mà cá nhân có thu nhập ổn định hàng tháng trích ra từ tiền lương để tiến hành nộp vào ngân sách của nhà nước.

2. Phân biệt giữa thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế

 Phân biệt giữa thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế
Phân biệt giữa thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế

Nhiều người hiện nay mặc dù đã biết tới các khoản thu nhập chịu thuế tuy nhiên nhiều người vẫn còn bị nhầm lẫn giữa khoản thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế. Trước hết, có thể thấy thu nhập tính thuế là khoản thu nhập bao gồm thu nhập chịu thuế và các khoản đóng bảo hiểm, các khoản trừ giảm khác. Do đó, có thể thấy để xác định thu tính thuế ta sẽ dựa trên thu nhập chịu thuế, như vậy  thu nhập tính thuế dựa qua công thức dưới đây:
Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế  TRỪ các khoản đóng bảo hiểm và các khoản miễn giảm

Các khoản đóng bảo hiểm gồm các loại bảo hiểm như bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc, bảo hiểm y tế,bảo hiểm xã hội,…

3. Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều thì các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân sẽ bao gồm các khoản thu nhập dưới đây:

Thu nhập từ kinh doanh: được hiểu là nguồn thu nhập xuất phát từ các hoạt động như sản xuất, hay kinh doanh về dịch vụ, hàng hóa thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

Thu nhập từ tiền lương và tiền công

Các khoản phụ cấp và trợ cấp

Các khoản thưởng dù dưới dưới bất kì hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền

Thu nhập có được từ nhận quà tặng

Thu nhập có được từ nhận thừa kế

Thu nhập có được từ đầu tư vốn

Thu nhập có được từ chuyển nhượng vốn.

Thu nhập có được từ chuyển nhượng bất động sản.

Thu nhập có được từ trúng thưởng

Thu nhập có được từ bản quyền

Thu nhập có được từ nhượng quyền thương mại.

4. Vai trò của thu nhập chịu thuế đối với nhà nước và cá nhân

Vai trò của thu nhập chịu thuế đối với nhà nước và cá nhân
Vai trò của thu nhập chịu thuế đối với nhà nước và cá nhân

Đầu tiên, theo quy định của pháp luật  thuế có thể được hiểu là khoản tiền mà cá nhânphải nộp vì nó  mang tính chất nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước. Vì thuế chính là công cụ giúp nhà nước điều tiết và thực hiện quản lí xã hội.

Đồng thời thuế là một trong những nguồn thu chính của nhà nước, do đó thu nhập chịu thuế là nguồn thu góp phần tăng thêm cho kho bạc nhà nước, nước ta và các nước trên thế giới có thuế là nguồn thu lớn nhất cho ngân sách nhà nước

Mục đích thứ hai của việc thu nhập chịu thuế nó góp phần cho công cuộc công bằng hóa xã hội. Hiện nay, cá nhân có lương cao hay cá nhân có người lương thấp sẽ tạo nên một khoảng cách nhất định về trình độ, khoảng cách về thu nhập dẫn đến sự phân biệt giàu nghèo. Vì vậy, nhà nước áp dụng thuế đối với lương từ 9 triệu trở lên, việc này giúp nhà nước thu hẹp được sự chênh lệch giàu nghèo, sự phân tầng lớp trong xã hội nhà nước sẽ cân bằng mức độ giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội.

Như vậy, có thể thấy việc thu nhập chịu thuế, đóng thuế  sẽ là nghĩa vụ của mỗi công dân nước Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước phát triển vững mạnh hơn

5.Thu nhập chịu thuế dựa trên văn bản quy định như thế nào ?

Thu nhập chịu thuế dựa trên văn bản quy định như thế nào
Thu nhập chịu thuế dựa trên văn bản quy định như thế nào

a. Căn cứ quy định về thu nhập chịu thuế

Có thể thấy, thu nhập chịu thuế là khoản thu phải đóng vào ngân sách nhà nước do đó thu nhập chịu thuế hoặc bất kì các khoản thu nào khác chính đáng nộp vào ngân sách nhà nước đều sẽ được quy định rõ ràng cụ thể trong các văn bản pháp luật. Căn cứ quy định về thu nhập chịu thuế đối với người lao động được quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.

b. Các điều khoản quan trọng về thu nhập chịu thuế

Thứ nhất, các khoản tiền không cần phải tính vào thu nhập chịu thuế gồm các điều khoản dưới đây:

Khoản 2 điều 2 tại Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định cụ thể về các khoản trợ cấp nhưng không cần phải tính các khoản trợ cấp này vào thu nhập chịu thuế.

Khoản 2 điều 11 tại Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cụ thể về các khoản tiền điện nước, khoản tiền về nhà ở và các dịch vụ kèm theo thì các khoản này sẽ không cần phải tính vào thu nhập chịu thuế

Khoản 3 điều 11 tại Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cụ thể về khoản tiền dùng để mua bảo hiểm nhân thọ hay các loại bảo hiểm bắt buộc khác thì không cần phải tính các khoản tiền này vào thu nhập chịu thuế

Ngoài ra, còn có Điều 11, Điều 12 tại Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thứ hai, đó là các quy định về cách tính thu nhập chịu thuế dành cho người lao động nhằm  đảm bảo được quyền lợi của bản thân gồm có các điều khoản thuộc Thông tư 92/2015/TT-BTC.

6. Trách nhiệm và quyền lợi thu nhập chịu thuế là gì?

Trách nhiệm và quyền lợi thu nhập chịu thuế là gì
Trách nhiệm và quyền lợi thu nhập chịu thuế là gì

a. Trách nhiệm của thu nhập chịu thuế:

 Mọi công dân Việt Nam, người cư trú tại Việt Nam mà thuộc đối tượng có mức thu nhập từ 9 triệu trở lên đều phải có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách nhà nước. Tuy vào mức thu nhập của mỗi lao đông mà thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân cũng sẽ khác nhau

b. Quyền lợi của thu nhập chịu thuế

Khi cá nhân đã hoàn thành về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân  sẽ nhận được các mã số thuế thu nhập cá nhân, Mã số này sẽ cho cá nhân đó những quyền lợi dưới đây:

Thứ nhất, quyền lợi về đăng ký giảm trừ đối với người phụ thuộc theo gia cảnh.

Thứ hai, các đối tượng lao động cư trú nhưng ký kết hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không  ký kết hợp đồng lao động  sẽ được hưởng quyền lợi về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Thứ ba, cá nhân đó sẽ được ủy quyền cho các tổ chức quyết toán về thuế làm thay bản thân họ

Thứ tư, quyền lợi về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân.

 7. Thu nhập chịu thuế có vai trò như thế nào với nhà nước và cá nhân

Thu nhập chịu thuế có vai trò như thế nào với nhà nước và cá nhân
Thu nhập chịu thuế có vai trò như thế nào với nhà nước và cá nhân

a. Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân

Lợi ích của thu nhập chịu thuế đối với các cá nhân đối với đối tượng lao động mà có thu nhập thì các cá  nhân này sẽ được hưởng các quyền lợi được quy định cụ thể như mục đã nêu rõ ở trên.  Việc các cá nhân lao động đã tiên hành thực thi đóng các khoản thuế theo đúng quy định pháp luật đã cho thấy rằng cá nhân này là một công dân chấp hành tốt pháp luật, yêu nước, gương mẫu, mặt khác cá nhân này không bị xử lý theo các chế tài của pháp luật về việc không đóng thuế. Thêm vào đó, các cá nhân lao động sẽ còn được hưởng thêm rất nhiều các lợi ích và quyền lợi khác về việc miễn giảm thuế và việc hoàn thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, có thể nói rằng thu nhập chịu thuế đã đóng vai trò là trách nhiệm mà những người lao động tại Việt Nam cần phải hoàn thành một cách tốt nhất có thể.

b. Thu nhập chịu thuế đối với nhà nước

Qua trên có thể thấy răng thu nhập chịu thuế đóng vai trò quan trọng đối với cá nhân lao động, không những thế thu nhập chịu thuế còn đóng góp to lớn vào công cuộc quản lý của nhà nước và xây dựng đất nước như hiện nay. Vì thuế  chính là một trong những công cụ giúp nhà nước điều tiết được nền kinh tế và  xã hội tốt nhất có thể.

Nghĩa vụ các cá nhân lao động phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay các mức thu nhập chịu thuế  có thể hiểu là một trong các chính sách giúp nhà nước hướng tới các mục tiêu nhằm cân bằng xã hội, khắc phục tình trạng phân tầng lớp và thu hẹp các khoảng cách giàu nghèo ở nước ta và  ở nhiều quốc gia về mức thu nhập.

Hình dung như sau, các cá nhân lao động mà có mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng sẽ được không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, còn đối với các cá nhân lao động có mức thu nhập mà cao hơn sẽ phải đóng nhiều hơn và chịu các mức thuế suất tăng nhiều hơn.

Hơn thế nữa, việc nhà nước thu các loại thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân thì sẽ đóng góp to lớn vào kho bạc của nhà nước, việc này giúp nhà nước duy trì, xây dựng và phát triển mạnh mẽ tất cả các hoạt động của nhà nước.

Như vậy, có thể thấy thu nhập chịu thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng không những cho cá nhân mà còn cho xã hội, là một công dân Việt Nam hãy là người làm đúng pháp luật  và tuân thủ tốt các nghĩa vụ mà pháp luật đề ra. Qua bài viết trên về thu nhập chịu thuế hi vọng sẽ giúp ích được cho tất cả mọi người, cũng như giúp ích cho sự phát triển của nước nhà. Nếu còn thắc mắc về thu nhập chịu thuế hay cần hỗ trợ về các vấn đề khác xin hãy liên hệ với công ty của chúng tôi, công ty tư vấn miễn phí, luôn hết mình phụng sự cho công đồng. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *