PHẦN MỀM THI THỬ BẰNG LÁI XE MÁY A1 ONLINE

Phần mêm thi bằng lái xe máy online bao gồm 25 câu hỏi lý thuyết thi bằng lái A1, mỗi câu hỏi có 1 đáp án chính xác. câu hỏi được cập nhật chính xác từ bộ giao thông vận tải. Mỗi đề thi DU AN 600 sẽ bố trí từ 2 – 4 câu hỏi điểm liệt để học viên có thể làm quen và ghi nhớ, tránh việc làm sai câu hỏi liệt.

  • Số lượng câu hỏi: 25 Câu.
  • Yêu cầu làm đúng 21/25 Câu.
  • Thời gian: 19 Phút.

Lưu ý đặc biệt: Tuyệt đối không được làm sai câu hỏi điểm liệt, vì trong kỳ thi thật nếu học viên làm sai “Câu Điểm Liệt” đồng nghĩa với việc “KHÔNG ĐẠT” dù cho các câu khác trả lời đúng!

LÀM BÀI THI THỬ