Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần gồm những gì

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp đang phổ biến nhất hiện nay. Vậy công ty cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty cổ phần? Và cơ cấu tổ chức của một công ty cổ phần gồm những gì? Để có được câu trả lời cho những câu hỏi trên, hãy cùng VCEF tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

mo hinh to chuc cong ty 1

Khái niệm về công ty cổ phần

Để biết rõ về đặc điểm và cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần thì trước tiên ta phải nắm được khái niệm của công ty cổ phần. Vậy công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần chính là một loại hình doanh nghiệp mà trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được phát hành ra ngoài thị trường nhằm mục đích huy động nguồn vốn tham gia đầu từ từ mọi thành phần kinh tế. Trong đó, những người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông.

Đặc điểm của công ty cổ phần

Theo Điều 110 của Luật Doanh nghiệp thì công ty cổ phần mang những đặc điểm sau đây:

  • Công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là công ty cổ phần.
  • Cổ đông của công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân; trong đó số lượng cổ đông của công ty cổ phần phải tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế về số lượng tối đa.
  • Cổ đông của công ty cổ phần là người nắm giữ cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn mà cổ đông đó đã góp.

Tóm lại, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thì công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật để huy động vốn đầu tư. 

Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

mo hinh to chuc cong ty 2

Theo Điều 134 của Luật Doanh nghiệp quy định, mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần gồm:

Công ty cổ phần được quyền lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động cho công ty của mình  theo một trong 2 mô hình dưới đây:

Mô hình 1: Bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Đối với  trường hợp này nếu công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức và sở hữu sở hữu dưới 50% cổ phần của doanh nghiệp thì không bắt buộc phải có ban kiểm soát.

  • Mô hình 2: Bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Đối với trường hợp này phải có ít nhất 20% số thành viên của Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và phải có thêm Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Trong đó, các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý và điều hành của công ty. 

Tại khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp quy định các chức danh của công ty cổ phần như sau: 

Trong trường hợp công ty cổ phần chỉ có một người đại diện pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc của công ty hoặc Tổng giám đốc của công ty  phải là người đại diện theo pháp luật cho công ty; Nếu trường hợp trong Điều lệ của Luật Doanh nghiệp không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật cho công ty. Còn trong trường hợp công ty cổ phần có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật cho công ty. 

Ngoài hai mô hình trên thì công ty cổ phần cũng có thể thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý cho công ty của mình nếu trong trường hợp pháp luật chứng khoán có quy định khác. 

Cơ cấu tổ chức chung của công ty cổ phần là gì

Dưới đây là cơ cấu tổ chức chung của công ty cổ phần, hãy cùng tham khảo để biết thêm chi tiết: 

Cơ cấu tổ chức chung của công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức chung của công ty cổ phần bao gồm:

  • Đại hội cổ đông: Đối với đại hội cổ đông thì rất cả các cổ đông trong công ty cổ phần đều có quyền biểu quyết và đây chính là cơ quan có quyết định cao nhất của công ty cổ phần. 
  • Hội đồng quản trị: Đây là cơ quan quản lý của công ty cổ phần. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty cổ phần để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty mà không thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc: Đây là những người quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thường chịu sự giám sát, quản lý của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Ngoài ra, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty cổ phần cũng có thể là thành viên của hội đồng quản trị. 

Cách tổ chức công ty cổ phần không có ban kiểm soát

Công ty cổ phần áp dụng cách tổ chức không có ban kiểm soát trong trường hợp nếu công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty hoặc ít nhất 20% số thành viên của hội đồng quản trị là thành viên độc lập và phải có ban kiểm toán nội bộ trực thuộc quản lý hội đồng quản trị của công ty. 

Cách tổ chức công ty cổ phần có ban kiểm soát

Ngoài trường hợp nêu trên thì tất cả các công ty cổ phần đều phải có ban kiểm soát. Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát, quản lý hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. 

Còn các bộ phận khác của công ty cổ phần có ban kiểm soát sẽ giống với bộ phận của công ty cổ phần không có ban kiểm soát. 

mo hinh to chuc cong ty 3

Tạm kết

Phía trên là mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Hy vọng với những thông tin mà VCEF cung cấp sẽ giúp bạn biết rõ hơn về mô hình cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. 

Nếu như bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến mô hình công ty cổ phần bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong nghề, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn bạn một cách tận tình nhất.

Thông tin liên hệ: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *