Hợp đồng nguyên tắc là gì? Những vấn đề liên quan đến hợp đồng nguyên tắc

Hợp đồng nguyên tắc là gì? So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế? Khi nào thì kí kết hợp đồng nguyên tắc? Nội dung cần có của hợp đồng nguyên tắc? Hợp đồng nguyên tắc có giá trị như thế nào nếu có tranh chấp trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính? Hợp đồng nguyên tắc có được giao kết qua email không?

Nếu bạn đang quan tâm về hợp đồng nguyên tắc thì không nên bỏ lỡ qua bài viết dưới đây của chúng tôi

Xem thêm: Các loại đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC LÀ GÌ? NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC LÀ GÌ? NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC LÀ GÌ? NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

1. Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì Hợp đồng nguyên tắc được hiểu là loại Hợp đồng, hợp đồng này là một sự thoả thuận nội dung về một vụ việc được xác định nào đó của các bên kí kết bao gồm có các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên liên quan đến giao dịch. Về cơ bản, trong Bộ luật dân sự thì Hợp đồng nguyên tắc không phải là một loại hợp đồng phổ biến nhưng nó là một loại Hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Hợp đồng nguyên tắc là gì? Các vấn đề pháp lý liên quan hợp đồng nguyên tắc
Hợp đồng nguyên tắc là gì? Các vấn đề pháp lý liên quan hợp đồng nguyên tắc

Thông thường thì một Hợp đồng nguyên tắc bao gồm tất cả các điều khoản giống như một Hợp đồng chính thức và nội dung của Hợp đồng nguyên tắc sẽ được xác lập tuỳ vào sự thoả thuận của các bên, nội dung giao dịch cụ thể trong từng giao dịch, tuy nhiên trong đó sẽ có một nội dung liên quan đến hàng hoá hay dịch vụ cụ thể thì nội dung đó sẽ được dẫn chiếu tới một văn bản khác, có thể sẽ là Phụ lục Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng. Nói một các dễ hiểu thì Hợp đồng nguyên tắc là một Hợp đồng khung nhằ, giúp các bên của hợp đồng thực hiện các giao dịch phát sinh sau đó.

Hợp đồng nguyên tắc xác lập dựa trên thỏa thuận dân sự do đó việc ghi nhận về tiêu đề là  “THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC” hay “HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC”  đều sẽ không làm thay đổi đối với giá trị pháp lý của thỏa thuận này.

2. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng nguyên tắc

 

 Những vấn đề liên quan đến hợp đồng nguyên tắc
Những vấn đề liên quan đến hợp đồng nguyên tắc

a) So sánh hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế:

Hợp đồng nguyên tắc về cơ bản sẽ  có những đặc điểm giống với hợp đồng kinh tế, tuy nhiên sẽ có những điểm khác biệt, cụ thể xem bảng dưới đây:

So sánh Tiêu chí Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng kinh tế
Giống nhau Giá trị pháp lý của hợp đồng Trong các giao dịch thương mại, đất đai, doanh nghiệp, dân sự,…Cả hai hợp đồng Hợp đồng nguyên tắc là gì? Các vấn đề pháp lý liên quan hợp đồng nguyên tắc đều có giá trị pháp lý
Nội dung Cả hai hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế đều được xác lập theo sự thỏa thuận của các bên đối với quyền và nghĩa vụ, hay nội dung công việc,… theo nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng và nội dung cả hai hợp đồng đều tuân theo quy định của pháp luật
Hình thức Hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế đều bằng văn bản, trên văn bản này đều có chữ ký và đóng dấu xác nhận của các bên
Khác nhau Mục đích Hợp đồng nguyên tắc Chỉ quy định về những vấn đề chung nên sẽ được xem như là một hợp đồng khung hay  một biên bản ghi nhớ giữa các bên kí kết Hợp đồng kinh tế thì quy định được các vấn đề cụ thể, chi tiết hơn,
Tên gọi Hợp đồng nguyên tắc sẽ dựa trên thoả thuận về nguyên tắc; như Hợp đồng nguyên tắc bán hàng; hay Hợp đồng nguyên tắc đại lý …. Thường sẽ là Hợp đồng mua bán nhà, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng uỷ quyền,  …
Thoả thuận trong hợp đồng Việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc sẽ có tính chất là định hướng, do đó các vấn đề chi tiết khác sẽ được các bên thỏa thuận sau.

Vì vậy, dựa trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc này, các bên có thể tiến tới được việc  ký kết HĐ kinh tế chính thức, hoặc có thể chỉ cần bổ sung thêm các phụ lục hợp đồng của hợp đồng nguyên tắc.

Ký kết Hợp đồng kinh tế sẽ có tính chất bắt buộc thực hiện,hợp đồng kinh tế có tính ràng buộc và quyền lợi, nghĩa vụ của các bên cũng rõ ràng hơn sơ với hợp đồng nguyên tắc
Khả năng về giải quyết tranh chấp Hợp đồng nguyên tắc về cơ bản chỉ quy định các vấn đề chung nên do đó khi có xảy ra về tranh chấp sẽ rất khó để có hướng giải quyết, nhất là khi các bên vi phạm không thực hiện đúng đối với các quyền và nghĩa vụ của mình. Như vậy có thể thấy đối với Hợp đồng kinh tế thì có sự quy định rõ ràng hơn nên dẫn đến khi xảy ra tranh chấp sẽ dễ giải quyết hơn so với hợp đồng nguyên tắc.
Thời gian ký kết hợp đồng  Thường cố định sẽ là đầu mỗi năm sẽ ký kết nếu qua các năm có sự thay đổi thì các bên của hợp đồng chỉ cần ký thêm phụ lục.

Hợp đồng nguyên tắc có giá trị theo thời gian nên sẽ không phụ thuộc vào số lượng các thương vụ hay đơn hàng phát sinh trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

Khi phát sinh về các nhu cầu mua bán giữa các bên; thì đồng thời thời gian hợp đồng kinh tế theo đó cũng sẽ ngắn hơn;

Sau khi các bên hoàn thành trách nhiệm và/hoặc ký biên bản thanh lý hợp đồng thì Hợp đồng kinh tế sẽ chấm dứt theo từng thương vụ hay đơn hàng

Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng của hợp đồng nguyên tắc sẽ là các công ty có vị trí địa lý xa nhau trong cùng 1 vùng miền, tổ quốc; và các công ty có quan hệ giao dịch về mua bán hàng hóa thường xuyên liên tục Đối tượng áp dụng của hợp đồng kinh tế thường là các công ty ít giao dịch với nhau; hay các giao dịch giữa các bên có giá trị lớn; Các giao dịch đặc thù cần yêu cầu chi tiết về trách nhiệm của các bên.

b) Khi nào thì ký kết Hợp đồng nguyên tắc?

Khi nào thì ký kết Hợp đồng nguyên tắc?
Khi nào thì ký kết Hợp đồng nguyên tắc?

Hợp đồng nguyên tắc có nhiệm vụ đó là giúp thay thế cho các Hợp đồng chính thức khi mà các bên chưa muốn hoặc chưa thể xác định cụ thể về khối lượng hàng hoá hay dịch vụ giao dịch giữa đôi bên. Các bên muốn hợp tác với nhau trong một khoản thời gian nhất định mà các bên không bắt buộc phải ký kết mỗi Hợp đồng khi có giao dịch phát sinh.

Có thể nhận thấy rằng Hợp đồng nguyên tắc là một trong những loại hợp đồng, hay một trong những khái niệm mới và lạ, rấy ít gặp. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp thì hợp đồng nguyên tắc cũng rất quan trọng,  do đó chúng ta cần phải nắm bắt rõ được các thông tin để có thể biết sử dụng hợp đồng nguyên tắc vào từng trường hợp cụ thể.

c) Nội dung cần có của hợp đồng nguyên tắc

Nội dung cần có của hợp đồng nguyên tắc
Nội dung cần có của hợp đồng nguyên tắc

Thông thường thì một Hợp đồng nguyên tắc bao gồm tất cả các điều khoản giống như một Hợp đồng chính thức và nội dung của Hợp đồng nguyên tắc sẽ được xác lập tuỳ vào sự thoả thuận của các bên, nội dung giao dịch cụ thể trong từng giao dịch, tuy nhiên trong đó sẽ có một nội dung liên quan đến hàng hoá hay dịch vụ cụ thể thì nội dung đó sẽ được dẫn chiếu tới một văn bản khác, có thể sẽ là Phụ lục Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng. Nói một các dễ hiểu thì Hợp đồng nguyên tắc là một Hợp đồng khung nhằ, giúp các bên của hợp đồng thực hiện các giao dịch phát sinh sau đó.

Nội dung cơ bản cần có trong hợp đồng nguyên tắc bao gồm:

mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng
mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng
 • Điều khoản định nghĩa
 • Chủ thể hợp đồng
 • Đối tượng chính trong hợp đồng
 • Số lượng và chất lương
 • Giá cả và phương thức thanh toán
 • Thời hạn, địa điểm, ohuowng thức thực hiện hợp đồng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Trách nhiệm của các bên nếu như vi phạm hợp đồng
 • Phương pháp giải quyết tranh chấp
 • Cam kết chung

d) Nếu có tranh chấp trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính thì Hợp đồng nguyên tắc có giá trị như thế nào?

Nếu có tranh chấp trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính thì Hợp đồng nguyên tắc có giá trị như thế nào?
Nếu có tranh chấp trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính thì Hợp đồng nguyên tắc có giá trị như thế nào?

Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc sẽ có tính chất định hướng cho hợp đồng chính thức, các vấn đề cụ thể chi tiết khác sẽ được các bên tiến hành thỏa thuận sau. Như vậy, trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc này, các bên dựa vào nó để có thể tiến tới việc ký kết hợp đồng kinh tế chính thức hay các bên chỉ cần bổ sung thêm vào các phụ lục hợp đồng của hợp đồng nguyên tắc.

Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc sẽ nhằm thay thế cho hợp đồng chính thức khi mà các bên của hợp đồng chưa muốn hoặc chưa thể xác định cụ thể về khối lượng đối với  hàng hoá hay dịch vụ giao dịch giữa đôi bên; hoặc trong trường hợp các bên muốn hợp tác với nhau nhưng trong một khoản thời gian nhất định mà khi có giao dịch phát sinh lại không bắt buộc phải ký kết mỗi hợp đồng

Như vậy, có thể hiểu trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính thức nếu có xảy ra tranh chấp thì , có thể dựa trên những thỏa thuận đã thống nhất trước đó trong hợp đồng nguyên tắc nhằm giải quyết các vấn đề mà chưa  thống nhất được trong hợp đồng chính thức.

Khi các bên trong hợp đồng vi phạm không thực hiện đúng  quyền và nghĩa vụ của mình thì khi xảy ra tranh chấp, rất khó để giải quyết nhất vì Hợp đồng nguyên tắc chỉ quy định các vấn đề chung

e) Hợp đồng nguyên tắc có được giao kết qua email hay không?

Như đã biết ở trên thì hợp đồng nguyên tắc không phải là một loại hợp đồng phổ biến được liệt kê trong Bộ luật dân sự nhưng nó lại là một loại hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự. Giao dịch dân sự được thể hiện qua hình thức bằng văn bản, bằng lời nói hoặc bằng hành động cụ thể. Giao dịch dân sự có thể thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. Thông điệp dữ liệu lại là thông tin được tạo ra và được gửi đi, sau đó được nhận và được lưu trữ lại bằng phương tiện điện tử.

f) Khi ký kết hợp đồng nguyên tắc cần lưu ý các điều sau đây

Luật hiện hành hiện nay không quy định nhiều về hợp đồng nguyên tắc, do đó không có cơ chế rõ ràng cụ thể để chi phối về việc thành lập hợp đồng nguyên tắc và ký kết hợp đồng nguyên tắc này. Để đảm bảo thực hiện, một cách hiệu quả và giảm thiểu tối đa rủi ro thì các công ty khi giao kết hợp đồng nguyên tắc cần chú ý đến các vấn đề sau đây

 • Cần đảm bảo chính xác về tính thực thi đối với hợp đồng nguyên tắc
 • Nội dung trong hợp đồng nguyên tắc cần phải đảm bảo được tính nguyên tắc, tức là  “Nguyên tắc” cần được tôn trọng khi tiến hành xây dựng hợp đồng nguyên tắc và nội dung của hợp đồng nguyên tắc này phải dựa vào đối tượng của hợp đồng nguyên tắc, có nghĩa là thiết lập các hướng dẫn và  các nguyên tắc nhằm thực hiện những giao dịch cụ thể có tính chất tương tự nhằm  giảm bớt các thủ tục và tiết kiệm được thời gian, cũng như chi phí
 • Đẩy mạnh tính hiệu quả của nguyên tắc

Như vậy, có thể hiểu thư điện tử (tức là email) chính là một hình thức thông điệp dữ liệu, do đó hợp đồng nguyên tắc sẽ có thể được giao kết qua email và giao kết này phù hợp với quy định của pháp luật. Giao dịch điện tử này hoàn toàn có giá trị pháp lý giống như các hợp đồng được kí kết dưới hình thức trực tiếp.

Trên đây là những thông tin liên quan đến hợp đồng nguyên tắc của chúng tôi, nếu bạn vẫn còn thắc thì hãy liên hệ cho chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ đội ngũ pháp lý giàu kinh nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *