Tổng hợp các cách đăng ký bản quyền hình ảnh trên facebook

Đăng ký bản quyền hình ảnh với facebook giúp bạn tự tin chia sẻ, sử dụng và khai thác tác phẩm hình ảnh của mình trên trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Để bảo vệ bản quyền hình ảnh của chính mình, bạn có thể sử dụng các công cụ bảo vệ trực tuyến hoặc sử dụng luật sở hữu trí tuệ hiện hành để bảo vệ hình ảnh.

Bản quyền hình ảnh là gì?

Hình ảnh được hiểu chung là một đối tượng tái tạo cảm nhận trực quan về bất kỳ đối tượng nào, nhằm mô tả đối tượng thông qua một hình thức thể hiện nhất định. bản quyền hình ảnh có thể được hiểu là quyền sở hữu tác phẩm hình ảnh. Có hai loại quyền sở hữu hình ảnh:

 • Quyền tác giả: quyền của tổ chức, cá nhân được sáng tạo và sở hữu tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Quyền dân sự của cá nhân đối với hình ảnh.
 • Quyền sở hữu hình ảnh

  Luật xác định rõ quyền sở hữu hình ảnh trong các trường hợp khác nhau.

  Đối với việc tạo lập bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành: “Quyền tác giả được tạo lập khi quyền tác giả được tạo ra cho tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một dạng vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, xuất bản hay không xuất bản, đăng ký hay chưa đăng ký…

  Về quyền có ảnh chân dung của cá nhân, theo Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

  1. Cá nhân sở hữu quyền đối với hình ảnh của họ.

  Việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được sự đồng ý của người đó.

  Việc sử dụng hình ảnh của người khác nhằm mục đích thương mại thì phải trả tiền cho chủ sở hữu hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  2. Việc sử dụng hình ảnh không cần sự đồng ý của chủ sở hữu hình ảnh hoặc người đại diện hợp pháp của chủ sở hữu hình ảnh trong các trường hợp sau:

  a) hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, công cộng;

  b) Hình ảnh được sử dụng tại các sự kiện công cộng bao gồm hội nghị, hội thảo, sự kiện thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện công cộng khác không làm phương hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người nắm giữ hình ảnh.

  Đăng ký bản quyền hình ảnh trên facebook

  Ảnh trên facebook Đăng ký thường xảy ra đối với ảnh được chia sẻ bởi tác giả hoặc chủ sở hữu trên trang mạng xã hội này.

  Thể hiện tác phẩm nhiếp ảnh

  Trước khi đăng ký bản quyền hình ảnh trên facebook, bạn cần đảm bảo hình thức thể hiện tác phẩm của mình tuân thủ quy định tại Điều 14 Nghị định 22/2018/nĐ-cp:

  “Tác phẩm nhiếp ảnh là tác phẩm thể hiện hình ảnh của thế giới khách quan trên vật liệu hoặc phương tiện hấp thụ ánh sáng để tạo ra hình ảnh hoặc có thể được tạo ra bằng phương pháp hóa học, điện tử và các phương pháp kỹ thuật khác. Tác phẩm nhiếp ảnh có thể hoặc có thể không có tiêu đề.”

  Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền hình ảnh trên facebook

  Thành phần hồ sơ Bản quyền dành cho nhiếp ảnh yêu cầu các tệp sau:

  • Tuyên bố đăng ký bản quyền;
  • Hai bức ảnh yêu cầu bảo vệ bản quyền;
  • Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn;
  • Các tài liệu khác có liên quan của chủ sở hữu tác phẩm, tác giả trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm;
  • Bản cam kết về quá trình sáng tác của tác giả.
  • Hồ sơ đăng ký bản quyền hình ảnh trên facebook được nộp về điểm tiếp nhận của cục bản quyền để xử lý, xét duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *