Thiết lập Facebook và Instagram của Meta

Để có thể bắt đầu bán hàng trên facebook hoặc tạo chiến dịch quảng cáo facebook trong shopify, bạn cần thiết lập meta facebook và instagram.

meta cho facebook và instagram có các danh mục sản phẩm dành cho tiếp thị trên facebook, mua sắm trên instagram và cửa hàng trên facebook. Tất cả các sản phẩm trong danh mục của bạn đều có ba chức năng này. Nếu bạn xóa một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ bị xóa khỏi cả ba tính năng.

Lưu ý: Nếu bạn cài đặt facebook và instagram của meta và kết nối bất kỳ tài khoản nào được liên kết, việc ngắt kết nối một trong hai tài khoản này có thể ngắt kết nối tất cả các tính năng đang hoạt động trên facebook.

Yêu cầu cơ bản

Để sử dụng meta facebook và instagram, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói shopify cơ bản trở lên. Để có thể bắt đầu sử dụng meta facebook và instagram, bạn cần thiết lập trình quản lý doanh nghiệp facebook được kết nối với trang facebook doanh nghiệp của bạn và tài khoản quảng cáo với vai trò quản trị viên doanh nghiệp của người quản lý doanh nghiệp.

Nếu có tài khoản Quảng cáo cá nhân, bạn cần liên kết tài khoản đó với Trình quản lý doanh nghiệp của mình. Nếu chưa bao giờ quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn sẽ cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý doanh nghiệp trước khi có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu thêm về Trình quản lý doanh nghiệp và Tài khoản quảng cáo từ Trung tâm trợ giúp quảng cáo của facebook.

Nếu bạn không có trình quản lý doanh nghiệp, bạn có thể thiết lập nó trong khi thiết lập meta facebook và instagram.

cài đặt trang facebook

Bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau trên facebook để kết nối trang facebook của mình:

 • Tài khoản facebook của bạn cần quyền quản trị để truy cập trang.
 • Trang facebook phải là trang được xuất bản.
 • Bạn có thể là quản trị viên của nhiều trang facebook và truy cập tất cả các trang thông qua một trình quản lý doanh nghiệp facebook. Tuy nhiên, mỗi trang kinh doanh facebook chỉ có thể được sở hữu bởi một người quản lý kinh doanh facebook. Bạn cần phải là quản trị viên của người quản lý doanh nghiệp facebook với cả trang facebook cụ thể và trang facebook để kết nối với meta facebook và instagram trong shopify.
 • Tìm hiểu cách tạo trang facebook cho doanh nghiệp của bạn trong trung tâm trợ giúp của facebook.

  Bạn cũng cần sử dụng cửa hàng trực tuyến shopify để bán hàng và cửa hàng đó không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách xóa mật khẩu cửa hàng trực tuyến của bạn.

  Điều kiện tham gia kênh

  Để cài đặt meta facebook và instagram, bạn cần có tài khoản facebook và cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn không có tài khoản facebook khi cài đặt meta facebook và instagram trong trang quản trị shopify, bạn sẽ được nhắc đăng ký một tài khoản.

  Do một số yêu cầu về tính đủ điều kiện, để thêm kênh bán hàng, bạn phải thay đổi cài đặt của cửa hàng.

  Nếu cửa hàng của bạn không đủ điều kiện để thêm kênh bán hàng, thì cửa hàng đó sẽ hiển thị là không có hàng trong trang quản trị shopify. Nhấp vào bạn không thể thêm kênh này để xem lý do cửa hàng của bạn không đủ điều kiện.

  Cài đặt và thiết lập meta facebook và instagram

  Các bước:

  1. Nhấp vào Bắt đầu thiết lập trên các tính năng bạn muốn cài đặt trước.
  2. Nhấp vào Kết nối tài khoản.
  3. Đăng nhập vào tài khoản facebook của bạn.
  4. Kết nối các thành phần facebook cần thiết để thiết lập chức năng bạn muốn.
  5. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
  6. Nhấp vào Finish Setup (Hoàn tất thiết lập).
  7. Sau khi bạn thiết lập chức năng meta facebook và instagram, phần tử facebook mà bạn kết nối sẽ thực hiện công việc thiết lập chức năng bổ sung. Bạn có thể cần một số yếu tố bổ sung, chẳng hạn như tài khoản quảng cáo để tiếp thị trên facebook, để hoàn tất thiết lập cho một số tính năng.

   Để biết thêm chi tiết về cách thiết lập các tính năng meta của facebook và instagram, hãy xem:

   • mua sắm trên instagram
   • Cửa hàng Facebook
   • meta cho tiếp thị trên facebook và instagram
   • chia sẻ dữ liệu khách hàng của facebook.
   • Thêm nhân viên vào meta facebook và instagram

    Nếu một nhân viên đã thiết lập một kênh trên trang quản trị shopify của họ, thì facebook và instagram của meta sẽ hiển thị với tất cả các nhân viên khác, nhưng sẽ không xuất hiện dưới dạng được kết nối.

    Để sử dụng kênh facebook và instagram của meta, nhân viên phải sử dụng tài khoản facebook của mình để kết nối với meta facebook và instagram trên trang quản trị của shopify. Tài khoản facebook của nhân viên phải có quyền quản trị của người quản lý doanh nghiệp và trang facebook được liên kết với cửa hàng shopify có thể được kết nối thành công với meta facebook và instagram.

    Ủy quyền meta facebook và instagram cho tài khoản facebook

    Khi thiết lập meta facebook và instagram, bạn cho phép shopify truy cập trang doanh nghiệp trên facebook cũng như tài khoản quảng cáo trên facebook và trình quản lý doanh nghiệp trên facebook của mình. trang facebook sẽ được kết nối với tài khoản facebook cá nhân của bạn nhưng shopify sẽ chỉ sử dụng thông tin tài khoản facebook cá nhân của bạn để truy cập trang facebook, tài khoản trình quản lý quảng cáo và trình quản lý doanh nghiệp facebook.

    Nhận xét

    Nếu tài khoản facebook của bạn có vai trò quản trị viên hoặc biên tập viên trên trang facebook, bạn có thể đăng, nhận xét và nhắn tin với tư cách là trang đó để khách hàng không thể xem thông tin cá nhân của bạn. Tìm hiểu thêm về vai trò của trang trong facebook.

    Tìm hiểu về vai trò và quyền của facebook

    Trên facebook, bạn cần có vai trò quản trị viên của trang và người quản lý doanh nghiệp để truy cập tất cả cài đặt facebook và thực hiện một số thay đổi nhất định. Người quản lý trang web và doanh nghiệp có quyền truy cập riêng vào tài khoản này, điều đó có nghĩa là bạn cần chỉ định vai trò quản trị viên cho mỗi tài khoản. Người quản lý doanh nghiệp bạn chọn trong facebook và instagram của meta phải là chủ sở hữu của trang facebook trong quá trình đào tạo giới thiệu. Nếu trang facebook thuộc sở hữu của người quản lý doanh nghiệp khác, trang facebook sẽ không được liệt kê dưới dạng tùy chọn kết nối. Nếu bạn không thể kết nối với trang facebook mong muốn, vui lòng kiểm tra xem người quản lý doanh nghiệp facebook mà bạn đang kết nối có sở hữu trang facebook đó hay không hoặc thử liên hệ với người quản lý doanh nghiệp khác.

    Bạn sẽ tìm thấy tổng quan về vai trò và quyền của facebook cũng như liên kết đến các tài nguyên khác trong trung tâm trợ giúp của facebook.

    Trợ giúp thêm từ trung tâm trợ giúp của facebook

    Nếu bạn cần trợ giúp thiết lập tài khoản facebook của mình, vui lòng xem bài viết sau trong trung tâm trợ giúp của facebook:

    • Để tìm hiểu thêm về cách quản lý vai trò trên trang facebook, hãy xem Làm cách nào để quản lý vai trò trên trang facebook?
    • Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi quyền truy cập tài khoản quảng cáo trên Facebook của bạn, hãy xem Tài khoản quảng cáo và quyền truy cập.
    • Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Trình quản lý kinh doanh của Facebook, hãy xem Tạo Trình quản lý kinh doanh.
    • Để tìm hiểu thêm về cách thêm phương thức thanh toán vào tài khoản quảng cáo trên facebook của bạn, hãy xem Thêm phương thức thanh toán vào Trình quản lý doanh nghiệp của bạn.
    • Để tìm hiểu thêm về cách thêm hoặc thay đổi giới hạn chi tiêu cho tài khoản quảng cáo của bạn, hãy xem Tạo giới hạn chi tiêu cho tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *