Cách ẩn ảnh trên Facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh

bạn đang thắc mắc không biết làm sao ể ẩnh trên Facebook ể mọi người không xem ược hoặc chỉt một số bạn bạa bạn có cóc xem ược những bức ảc ảc ảc ả bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn ảnh trên facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh.

me. cách ẩn ảnh trên facebook bằng điện thoại

1. cách ẩn từng ảnh trên trang cá nhân của bạn

hướng dẫn nhanh

 • mở ứng dụng facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > nhấn vào trang cá nhân của bạn.
 • kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.
 • chọn chuyển vào kho lưu trữ.
 • hướng dẫn chi tiết

  bước 1: mở ứng dụng facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với ios).

  Đối với android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > nhấn vào trang cá nhân của bạn.

  Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

  mở ứng dụng facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > nhấn vào trang cá nhân của bạn

  bước 2: kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

  Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải

  nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải

  bước 3: chọn chuyển vào kho lưu trữ.

  Chọn Chuyển vào kho lưu trữ

  chọn chuyển vào kho lưu trữ

  nếu bạn muốn khôi phục lại ảnh mà bạn đã ẩn, bạn thực hiện:

  nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục thêm tin.

  Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

  nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục thêm tin

  chọn kho lưu trữ.

  Chọn Kho lưu trữ

  chọn kho lưu trữ

  nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > chọn khôi phục.

  Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > Chọn Khôi phục

  nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > chọn khôi phục

  chọn khôi phục.

  Chọn Khôi phục

  chọn khôi phục

  mua ngay ĐiỆn thoẠi chẠy facebook mƯỢt mÀ nhẤt

  2. cách ẩn album ảnh trên facebook của bạn

  hướng dẫn nhanh

  • mở ứng dụng facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > nhấn vào trang cá nhân của bạn.
  • chọn Ảnh.
  • chọn album.
  • chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.
  • chọn chỉnh sửa album.
  • chọn công khai.
  • chọn Đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh.
  • chọn xong ở góc trên bên phải.
  • chọn lưu.
  • hướng dẫn chi tiết

   bước 1: mở ứng dụng facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với ios).

   Đối với android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > nhấn vào trang cá nhân của bạn.

   Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

   mở ứng dụng facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > nhấn vào trang cá nhân của bạn

   bước 2: chọn Ảnh.

   Chọn Ảnh

   chọn Ảnh

   bước 3: chọn album.

   Chọn Album

   chọn album

   bước 4: chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

   Chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải

   chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải

   bước 5: chọn chỉnh sửa album.

   Chọn Chỉnh sửa album

   album chọn chỉnh sửa

   bước 6: chọn công khai.

   Chọn Công khai

   chọn công khai

   sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn:

   • công khai: mọi người trên hoặc ngoài facebook có thể xem album ảnh của bạn.
   • bạn bè: bạn bè của bạn trên facebook có thể xem album ảnh của bạn.
   • bạn bè ngoại trừ…: không hiển thị album ảnh với những người mà bạn chọn.
   • bạn bè cụ thể: chỉ những bạn bè mà bạn chọn mới có thể xem album ảnh của bạn.
   • chỉ mình tôi: chỉ mình bạn mới có thể xem album ảnh của bạn.
   • chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > chọn xong ở góc trên bên phải.

    Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > Chọn Xong ở góc trên bên phải

    chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > chọn xong ở góc trên bên phải

    bước 7: chọn lưu.

    Chọn Lưu

    chọn lưu

    ii. cách ẩn ảnh trên facebook bằng máy tính

    1. cách ẩn từng ảnh trên trang cá nhân của bạn

    hướng dẫn nhanhh

    • mở facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
    • kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.
    • chọn chuyển vào kho lưu trữ.
    • hướng dẫn chi tiết

     Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

     mở facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

     bước 2: kéo đến ảnh mà bạn muốn ẩn trên trang cá nhân của bạn > nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải > chọn chuyển vào kho lưu trữ.

     Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải > Chọn Chuyển vào kho lưu trữ

     nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải > chọn chuyển vào kho lưu trữ

     nếu bạn muốn khôi phục lại ảnh mà bạn đã ẩn, bạn thực hiện:

     nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục chỉnh sửa trang cá nhân >chọn kho lưu trữ.

     Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân >Chọn Kho lưu trữ

     nhấn vao biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục chỉnh sửa trang cá nhân >chọn kho lưu trữ

     nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > chọn khôi phục.

     Nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > Chọn Khôi phục

     nhấn dấu tích vào ô vuông bên trái ảnh mà bạn đã ẩn > chọn khôi phục

     chọn khôi phục.

     Chọn Khôi phục

     chọn khôi phục

     2. cách ẩn album ảnh trên facebook của bạn

     hướng dẫn nhanh

     • mở facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
     • chọn Ảnh.
     • chọn album.
     • chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh.
     • chọn chỉnh sửa album.
     • chọn công khai.
     • chọn Đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh.
     • chọn lưu.
     • hướng dẫn chi tiết

      Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

      mở facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

      bước 2: chọn Ảnh.

      Chọn Ảnh

      chọn Ảnh

      bước 3: chọn album.

      Chọn Album

      chọn album

      bước 4: chọn album ảnh mà bạn muốn ẩn > nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh > chọn chỉnh sửa album.

      Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh > Chọn Chỉnh sửa album

      nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải album ảnh > chọn chỉnh sửa album

      bước 5: chọn công khai.

      Chọn Công khai

      chọn công khai

      sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn:

      • công khai: mọi người trên hoặc ngoài facebook có thể xem album ảnh của bạn.
      • bạn bè: bạn bè của bạn trên facebook có thể xem album ảnh của bạn.
      • bạn bè ngoại trừ…: không hiển thị album ảnh với những người mà bạn chọn.
      • bạn bè cụ thể: chỉ những bạn bè mà bạn chọn mới có thể xem album ảnh của bạn.
      • chỉ mình tôi: chỉ mình bạn mới có thể xem album ảnh của bạn.
      • Sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn

       sẽ có 5 hình thức để bạn lựa chọn

       bước 6: chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > chọn lưu.

       Chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > Chọn Lưu

       chọn đối tượng mà bạn cho phép xem ảnh > chọn lưu

       bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn ảnh trên facebook bằng điện thoại, máy tính cực nhanh. nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *