Công ty mới thành lập có cần phải báo cáo tài chính không và mẫu báo cáo như thế nào?

Năm 2021 là năm có nhiều chuyển biến mới trong ngành kinh tế thị trường, bởi vậy mà các doanh nghiệp mỗi năm được thành lập rất nhiều. Như vậy, các doanh nghiệp mới thành lập có cần phải làm báo cáo tài chính hay không?Nếu bắt buộc làm thì báo cáo tài chính phải bao gồm những mục nội dung gì? Hãy cùng Vcef.edu.vn tìm hiểu nhé!

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một hệ thống báo cáo bao gồm các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính của công ty và các luồng tiền ra vào của công ty. Ngoài ra, báo cáo tài chính là báo cáo về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, kết quả kinh doanh lãi lỗ của doanh nghiệp. 

Có thể định nghĩa báo cáo tài chính theo cách khác như sau: Báo cáo tài chính là bản trình bày thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có chi tiết nguồn thu nhập và chi tiết về lãi lỗ.

Theo quy định của Thông tư 133, mẫu báo cáo tài chính gồm 4 mẫu sau đây:

 • Báo cáo tình hình tài chính

mau bao cao tai chinh cong ty moi thanh lap 1

 • Bảng cân đối kế toán

mau bao cao tai chinh cong ty moi thanh lap 2

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

mau bao cao tai chinh cong ty moi thanh lap 3

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

mau bao cao tai chinh cong ty moi thanh lap 4

Thời hạn nộp báo cáo tài chính trong bao lâu?

Theo điều 109 TT số 200/2014/ TT-BTC

Thời hạn nộp báo cáo tài chính được chia thành 2 loại:

 • Đối với công ty là doanh nghiệp nhà nước

Có 2 cột mốc quan trọng mà công ty phải nộp BCTC đó là:

Thời hạn chậm nhất phải nộp báo cáo tài chính quý:

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý thì công ty phải thực hiện nộp báo cáo tài chính. Đối với tổng công ty nhà nước, thời hạn

Thời hạn chậm nhất phải nộp báo cáo tài chính năm:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý thì các đơn vị kế toán phải thực hiện báo cáo tài chính. Đối với tổng công ty nhà nước, thời gian nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kế toán năm. Ngoài ra, các đơn vị kế toán có thể sẽ nộp các BCTC theo yêu cầu nếu như công ty đó quy định.

 • Đối với công ty là tư nhân và doanh nghiệp khác

Nếu như đơn vị kế toán thuộc công ty hợp danh (Công ty HD), hoặc DNTN thì cần phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kế toán năm.

Đối với các doanh nghiệp khác thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày

Công ty mới thành lập có cần làm báo cáo tài chính hay không?

Đối với doanh nghiệp công ty có ngày thành lập trước ngày 1/10

Căn cứ theo điều 13 Luật kế toán 03/2003/QH11 có quy định về việc báo cáo tài chính như sau:

“Nếu kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng nhỏ hơn 90 ngày thì được phép cộng với 1 kỳ kế toán của năm tiếp theo hoặc năm trước đó và được gộp thành chung 1 kỳ kế toán.”

Như vậy có nghĩa là, nếu doanh nghiệp được thành lập trước ngày 1/10 và còn 90 ngày mới kết thúc thì doanh nghiệp phải làm BCTC và không được phép gộp vào năm sau

Đối với doanh nghiệp công ty có thời gian thành lập sau ngày 1/10

Cũng theo điều 13 của Luật kế toán, nếu doanh nghiệp thành lập sau ngày 1/10 thì còn chưa tới 90 ngày để hết năm kế toán thì doanh nghiệp được phép gộp kỳ kế toán sang năm sau.

Như vậy, doanh nghiệp mới thành lập phải làm báo cáo hay không thì còn phải phụ thuộc vào thời gian thành lập.

Quy định về cách lập báo cáo tài chính

mau bao cao tai chinh cong ty moi thanh lap 5

Mục đích lập báo cáo tài chính

Cũng như khái niệm về BCTC mà VCEF đã đề cập ở trên, BCTC chính là hệ thống các báo cáo tổng hợp hình hình kinh doanh của công ty để đáp ứng được yêu cầu quản lý của doanh nghiệp và nhà nước. Báo cáo tài chính bắt buộc phải có những các danh mục thông tin như sau:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu, chi phí sản xuất, thu nhập khác và chi phí khác
 • Lãi, lỗ và kết quả kinh doanh

Ngoài ra, trên BCTC, quý doanh nghiệp còn phải trình bày một số thông tin sau đây:

 • Tên, địa chỉ doanh nghiệp
 • Ngày kết thúc kỳ kế toán
 • Ngày lập BCTC
 • Đơn vị tiền tệ thực hiện trong khai báo BCTC
 • Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán

Đối tượng áp dụng và trách nhiệm của người ký chữ ký lên báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là mẫu báo cáo dành cho tất cả các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ ở mọi lĩnh vực với tất cả các quy mô khác nhau.

Việc ký chữ ký trên BCTC phải thực hiện theo đúng quy định của Luật kế toán năm 2013

Nếu doanh nghiệp không thể tự lập BCTC và phải thuê một đơn vị khác lập BCTC thì đơn vị đó phải được cấp chứng chỉ hành nghề, ký và ghi rõ đơn vị dịch vụ kinh doanh.

Như đã thông tin ở phía trên, để có thể hoàn tất BCTC thì quý doanh nghiệp cần phải hoàn tất 4 mẫu báo cáo như đã nêu. Tuy nhiên, nếu như doanh nghiệp mới thành lập và chưa có bộ phận kế toán thì có thể sử dụng dịch vụ lập BCTC của VCEF. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Vcef cam kết sẽ đem đến bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Số 60 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình TPHCM
 • SĐT: 0901653031
 • Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *