ROA là gì? Những điều cần biết về ROA

Chỉ số ROA là gì? Cách xác định chỉ số ROA như thế nào? Tính chỉ số ROA trên báo cáo tài chính? Ý nghĩa của chỉ số ROA? Mối quan hệ giữa chỉ số ROA và ROE? Chỉ số ROA bao nhiêu là tốt? Chỉ số ROA và ROE là những chỉ số rất quan trọng trong kinh doanh. […]

Read More

LGBT là gì? Những điều cần biết về cộng đồng LGBT

LGBT là gì? Biểu tượng của LGBT là gì? Cộng đồng LGBT là gì? Đồng tính luyến ái nữ (lesbian) là gì? Đồng tính luyến ái nam (gay)? Song tính luyến ái (bisexual) là gì? Người chuyển giới (transgender) là người như thế nào? Cách nào để nhận biết bản thân có thuộc cộng đồng LGBT? Có nên […]

Read More

GDP là gì? Những vấn đề liên quan đến GDP

GDP là gì? GDP bình quân đầu người là gì? GNP là gì? GNI là gì? Và Cách tính GDP như thế nào? Ý nghĩa của việc tính GDP là gì? Cách phân biệt GDP và GNP ra sao? Và cuối cùng GDP và GDP bình quân đầu người của Việt Nam trong thời gian qua […]

Read More