Tác giả: Bích Trà

Tôi là Bích Trà, hiện đang là Tác giả của nhiều bài viết về về chủ đề Pháp Luật Việt Nam tại webiste duan600.vn Tôi đã từng Tốt Nghiệp cử nhân xuất sắc tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Những kiến thức về luật pháp của tôi có được nhờ và sự tìm tòi học hỏi không ngừng nghĩ, tôi muốn đem những kiến thức này để giúp cho nhiều người chưa hiểu biết về Luật, tôi hy vọng những kiến thức miễn phí tôi chia sẻ có thể giúp mọi người hiểu biết hơn về luật pháp để tránh những điều đáng tiếc khi không biết luật sảy ra tới các bạn.